Đóng

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO THÁNG 06/2021

CÔNG TY TNHH AN CƯ

TRUNG TÂM GDNN – LÁI XE AN CƯ

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO SAU DỊCH

 

HỌC LÝ THUYẾT LUẬT GTĐB

B2 K 251, 252, 253

C104

STĐ 78

 

KIỂM TRA LUẬT GTĐB

B2 Khóa 242, 243, 245, 246, 247

C98 + 99 + 100

STĐ 74

 

THI TỐT NGHIỆP

B2 Khóa 237, 238, 239, 240

C97

B2 lên D (K2) + C lên E (K2) + C lên D (K1)

 

Ngay sau khi được phép hoạt động trở lại, Trung tâm sẽ tiến hành kế hoạch như trên cho kịp tiến độ đào tạo, các anh/chị học viên các khóa trên, tranh thủ nghỉ do dịch bệnh, hãy ôn tập phần lý thuyết đã được nhà trường trang bị, để đạt được kết quả mong đợi khi trở lại trường.

 

 

Đào tạo Liên quan