Đóng

Đào tạo

THÔNG BÁO DANH SÁCH KHÁM SỨC KHOẺ HẾT HẠN KHOÁ C91

Các thí sinh Khoá C91 có tên sau đây vui lòng Khám sức khoẻ bổ sung (Vì lý do hết hạn giấy Khám sức khoẻ) nôp lại Văn phòng Trung Tâm hoặc đến Trung Tâm An Cư có tổ chức Khám sức khoẻ cho các học viên vào 7 giờ 30 phút ngày 7/3/2021. Xin cảm ơn.
Dương Văn Lý 18/03/1986
Trịnh Văn Quang 15/08/1979
Nguyễn Duy Tuyên 10/8/1992
Lê Hương Trang 1/10/1990
Trần Hữu Hiền 24/09/1996
Nguyễn Văn Thọ 15/01/1993
Nguyễn Duy 15/08/1990
Trương Văn Dân 23/09/1985
Trương Văn Sang 1/1/1992
Nguyễn Thanh Hòa 10/10/1997
Nguyễn Quốc Triệu 27/12/1998
Trương Trí Tâm 10/4/1996
Phạm Thanh Tú 10/6/1991
Lê Thanh Nhân 1/1/1985
Đặng Công Thành 4/5/1995
Huỳnh Thanh Phong 6/10/1996
Trần Quốc Hoàng 6/2/1991
Hồ Văn Hiếu 1/1/1993