Đóng

Tin tức

ĐÃ CÓ BẰNG LÁI CÁC KHÓA, THI NGÀY 06/04/2004 VÀ 07/04/2024

Thông báo đến tất cả các anh chị học viên thi ngày 06/04/2024 và 07/04/2024 sắp xếp lên Trung Tâm GDNN Lái Xe An Cư để nhận bằng lái. Liên hệ Chị NGA Văn phòng Trung Tâm để được hỗ trợ lấy bằng. Xin cảm ơn!!