Đóng

Ôn thi

LỊCH THI SÁT HẠCH NGÀY 25.06.2024

20/06/2024 admin

Danh sách thi sát hạch ngày 25/06/2024 anh/chị học viên cập nhật và kiểm tra thông tin cho chính xác, có lỗi sai sót về thông tin anh/chị liên hệ để sửa chữa. Đối với những anh/chị nộp hồ sơ đầu vào là CMND bây giờ đã có CCCD thì ngày thi sát hạch photo…

Xem thêm

LỊCH THI SÁT HẠCH NGÀY 11.06.2024

07/06/2024 admin

Danh sách thi sát hạch ngày 11/06/2024 anh/chị học viên cập nhật và kiểm tra thông tin cho chính xác, có lỗi sai sót về thông tin anh/chị liên hệ để sửa chữa. Đối với những anh/chị nộp hồ sơ đầu vào là CMND bây giờ đã có CCCD thì ngày thi sát hạch photo…

Xem thêm

LỊCH THI SÁT HẠCH NGÀY 17.05.2024

15/05/2024 admin

Danh sách thi sát hạch ngày 17/05/2024 anh/chị học viên cập nhật và kiểm tra thông tin cho chính xác, có lỗi sai sót về thông tin anh/chị liên hệ để sửa chữa. Đối với những anh/chị nộp hồ sơ đầu vào là CMND bây giờ đã có CCCD thì ngày thi sát hạch photo…

Xem thêm

LỊCH THI SÁT HẠCH NGÀY 11.05.2024

06/05/2024 admin

Danh sách thi sát hạch ngày 11/05/2024 anh/chị học viên cập nhật và kiểm tra thông tin cho chính xác, có lỗi sai sót về thông tin anh/chị liên hệ để sửa chữa. Đối với những anh/chị nộp hồ sơ đầu vào là CMND bây giờ đã có CCCD thì ngày thi sát hạch photo…

Xem thêm

LỊCH THI SÁT HẠCH NGÀY 12.04.2024

05/04/2024 admin

Danh sách thi sát hạch ngày 12/04/2024 anh/chị học viên cập nhật và kiểm tra thông tin cho chính xác, có lỗi sai sót về thông tin anh/chị liên hệ để sửa chữa. Đối với những anh/chị nộp hồ sơ đầu vào là CMND bây giờ đã có CCCD thì ngày thi sát hạch photo…

Xem thêm

LỊCH THI SÁT HẠCH NGÀY 06.04.2024

02/04/2024 admin

Danh sách thi sát hạch ngày 06/04/2024 anh/chị học viên cập nhật và kiểm tra thông tin cho chính xác, có lỗi sai sót về thông tin anh/chị liên hệ để sửa chữa. Đối với những anh/chị nộp hồ sơ đầu vào là CMND bây giờ đã có CCCD thì ngày thi sát hạch photo…

Xem thêm